برچسب ها واکسن!

کیفیت مطالعه

-----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----

عکس کیفیت مطالعه

از نظر من کیفیت مطالعه دو بخش مهم دارد:

 نخست : وضوح و شفافیت در روش ها .

 یعنی این که هر فردی روش های مناسب خود را برای مطالعه بشناسد و بتواند به طور واضح روش های خود را بیان کند و بنویسد .

دوم :تعادل داشتن در مطالعه 

یعنی در بخش های مختلف مطالعه ، هر فردی متناسب با وضعیت خود و نیازهایی که دارد تعادل ها را رعایت کنید و از افراط و زیاده روی در بعضی کارها و کم کاری در زمینه های دیگر بپرهیزد . صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی در زمینه ی تعادل راهگشاست . 

هم روش های مطالعه وهم تعادل های مطالعه برای هر فردی متفاوت از دیگران است . البته نکات مشترک زیادی هم در بین روش های موفق  وجود دارد ولی هر فردی  باید قبل از نگاه به دیگران به خود اتکا کند و  روش های مناسب خود و تعادل های مناسب خود را بر اساس موفقیت های قبلی اش کشف کند و سپس به سراغ دیگران برود . نخستین افرادی که می توانند به شما کمک کنند پدر و مادر و خانواده شما هستند زیرا ایشان علاوه بر انگیزه ی کمک به شما شناخت بیشتری هم از رفتار آموزشی و مطالعه ی شما از کودکی تا کنون دارند و بهتر می توانند با شما گفت و گو کنند و در کشف روش های موفق به شما یاری برسانند . پس از اولیا گفت وگو با دوستان خوب و پشتیبانتان می تواند در کشف روش های موفق و بهبود کیفیت مطالعه به شما کمک کند . اما یادتان باشد که در این جا هم نقش اصلی را خودتان دارید.

در این مقاله ابتدا به روش ها می پردازم و شیوه ی کشف روش های مناسب شما را بیان خواهم کرد  و سپس در مورد تعادل های مطالعه توضیح خواهم داد.


کشف روش از موفقیت ها

 ( بهترین نمره ها نتیجه ی بهترین روش ها هستند)

وضوح در روش ها (دانش آشکار به جای دانش ضمنی)

توانایی در بیان روش ها  و نوشتن روش ها 

هر دانش آموزی روش های یادگیری مخصوص به خود را دارد . دانش آموزانی که روش هایشان را می شناسند ومی توانند آن ها را به طور واضح و شفاف برای خود و دیگران توضیح دهند ازدیگرانی که نمی توانند روش هایشان را بگویند نتیجه ی بهتری می گیرند و نتایجشان پایدارتر و دائمی تر است . زیرا آن ها وقتی از درستی روش هایشان مطمئن می شوند به سادگی روش هایشان را تغییر نمی دهند و راهکارهای درست را به طور پیوسته ادامه می دهند . توصیه من این است که روش هایتان را درجایی بنویسید و به تدریج و هر گاه که نکته ی جدیدی در روش های خودتان کشف کردید به آن مجموعه اضافه کنید . شاید در ابتدا نتوانید خیلی خوب و منسجم ، روش هایتان را توضیح دهید . مهم نیست به تدریج این توانایی تان کامل تر می شود وقتی روی روش هایتان مسلط شدید موفقیت هایتان بیشتر تضمین می شود .


چگونه می توانید روش های مناسب خودتان را کشف کنید ؟

روی بهترین درس تان تمرکز کنید 

برای تشخیص روش هایی که مطلوب و مناسب خودتان است باید به روش هایتان فکر کنید . اما آیا می دانید که چطور باید فکر کنید و روش هایتان را کشف کنید .پیشنهاد می کنم روی بهترین درستان  تمرکز کنید  و ببینید که در آن درس چه کارهایی کرده اید که موفق شده اید . بهترین راه برای کشف روش های موفق این است که از نمره های خوبتان شروع کنید .متاسفانه بسیاری از مردم به جای توجه به نقاط قوت و کشف روش های موفق روی نقاط ضعف خود تمرکز می کنند آن ها  با این کار هیچ روشی کشف نخواهند کرد . پدر فرهیخته ای می گفت من وقتی کارنامه ی پسرم را می دیدم به نمره های شیمی او که خیلی خوب بود کاری نداشتم و دائم به او تذکر می دادم که باید نمره های فیزیکش را که خوب نبود بهتر کند . ایشان می گفت اکنون متوجه شده ام که اگر به جای تمرکز روی ضعف پسرم که نمره های فیزیکش بود روی نقاط قوت او تمرکز می کردم او یک سال برای رسیدن به رشته ی دلخواه پشت کنکور نمی ماند . ایشان در همان حال از پدری یاد می کرد که همواره در باره ی پسرش می گفت من از او راضی ام و نمراتش خوب است البته این پدر به روش های فرزندش کاری نداشت اما به جای تمرکز روی نقاط ضعف فرزند روی نقاط قوت او تاکید می کرد و نتیجه این شد که پسر ایشان در همان سال اول در رشته ی دلخواه پذیرفته شد .

تمرکز روی نقاط قوت علاوه بر این که سبب افزایش اعتماد به نقس و امید و خود باوری شما می شود یک فایده خیلی مهم تری هم دارد : شما از این طریق می توانید روش های خوب خودتان را کشف کنید . اما برای این که بدانید منظور از روش های مطالعه  چیست به چندمورد مهم اشاره می کنم.


یادگیری در کلاس

در درس هایی که موفق تر هستید یادگیری تان در کلاس چگونه است . آیا قبل از کلاس خودتان را برای کلاس آماده می کنید؟چگونه ؟ آیا  قبل از کلاس پیش خوانی دارید ؟ تمرکزتان در کلاس چگونه است ؟ آیا در کلاس حضور  فعال دارید ؟ از  دبیرتان سوال می پرسید به پرسش ها پاسخ می دهید ؟ در جریان کلاس فعالیت ذهنی دارید هم زمان با تدریس معلم مساله و تمرین حل می کنید ؟ برای خودتان سوال و مساله طرح می کنید ؟ به پرسش های دیگران پاسخ می دهید ؟

(پیش خوانی ، حضور فعال درکلاس ، فعالیت ذهنی همراه با تدریس دبیر)

یادداشت برداری 

 در درسی که موفق تر هستید شیوه ی یادداشت برداری شما در کلاس چگونه است ؟ آیا جزوه نویسی می کنید یا یادداشت برداری فردی و مستقل دارید ؟  اگر خودتان یادداشت برداری می کنید روش یادداشت برداری تان چگونه است ؟ ( کلید واژه ، نکات کلیدی ، اندیشه های کلیدی، درخت دانش ، ارتباط مفاهیم با فلش  (پیکان ) ، های لایت کردن قسمت های مهم با مارکر یا خط کشیدن زیر قسمت های مهم ، درست کردن جدول یا نمودار، رسم شکل و تصویر برای تجسم بهتر موضوعات و یا این که روش های دیگری دارید ؟ آیا در همه ی درس ها روش های یادداشت برداری تان یکسان است یا این که خودتان  یادداشت برداری نمی کنید  و فقط جزوه ی معلم را مطالعه می کنید )

بازیابی به جای بازخوانی پس از کلاس

درس هر روز در همان روز

آیا در درس هایی که موفق تر هستید درس هر روز را درهمان روز می خوانید ؟ چند ساعت پس از کلاس درس همان روز را می خوانید ؟ آیا با دوباره خواندن جزوه ی کلاس شروع می کنید ؟ یا این که بازیابی را ترجیح می دهید و بدون این که به جزوه نگاه کنید سعی می کنید آموخته های خود را به خاطر بیاورید و بازیابی کنید و سپس به سراغ یادداشت ها و جزوه هایتان بروید ؟برای شما کدام مهم تر است بازیابی یا بازخوانی ؟


انتخاب منابع

اولین منبعی که به سراغ آن می روید کدام است . اولویت اول شما  جزوه ی کلاسی است  یا کتاب درسی ؟

ابتدا کدام تمرین ها را حل می کنید تمرین های حل شده یا حل نشده ، تمرین های معلم یا تمرین های کتاب ، آیا مسائل و تمرین های  کتاب پرتکراررا تمرین می کنید ؟  آیا تست های کتاب های آبی کانون را تمرین می کنید ؟( همه ی تمرین ها یا بعضی تمرین ها؟ )  یکی از ویژگی های نوابغ قدرت تشخیص اولویت هاست .

برای تمرین تستی  اولویت شما با تست های کنکور است یا تست های تالیفی؟


داشتن روش ثابت 

آیا روش  و الگوی ثابت یا نسبتا ثابتی برای مطالعه و وعده های مطالعه دارید؟

 آیا درسی که در آن موفق هستید را معمولا پیش خوانی می کنید؟ همه ی درس ها را پیش خوانی می کنید یا بعضی درس ها را ؟ ، آیا درس هر روزتان را در همان روزمطالعه می کنید ؟همه ی درس ها را پیش خوانی می کنید یا فقط درسی که در آن موفق تر هستید ؟ درس ها را چند روز یک بار مطالعه می کنید ؟هرروز؟  یک روز درمیان ؟ هفته ای دوبار ؟ یا الگوی دیگری دارید ؟ زمان مطالعه تان چه ساعتی در روز است ؟

روش های پیشنهادی دیگران را بشنوید اما خودتان تصمیم بگیرید

روش های شما از کجا آمده اند؟ 

برخی از روش های خوبتان را خودتان کشف کرده اید و با آزمون وخطا به دست آورده اید . برخی دیگر را پدر و مادر یا معلمانتان در طول سال ها به شما پیشنهاد کرده اند و شما آن ها را اجرا کرده اید و وقتی آن ها را سودمند یافته اید آن روش ها را ادامه داده اید . بعضی مواقع هم پیشنهادات  را شنیده اید به آن پیشنهادات فکر کرده اید و آن ها را قبول نداشته اید یا این که  آن ها را تغییر داده اید . من هر دو شکل را  در جلسه هایی که با دانش آموزان داشته ام شنیده ام . مثلا دانش آموزی وقتی روش خود را در باره ی مطالعه درس فیزیک توضیح می داد گفت من هر موقع موضوعی را متوجه نمی شوم کتاب یا جزوه را با این که متوجه نشده ام چند بار می خوانم. از او پرسیدم این روش را خودت کشف کردی یا شخص دیگری به شما یاد داد ؟ دانش آموزگفت مادر من که معلم دبستان است از زمانی که من دبستانی بودم این روش را به من یاد داد و گفت حتی اگر درس  را متوجه نشدی چند بار از روی جزوه یا کتاب آن قسمت ها را بخوان به تدریج متوجه خواهی شد. دانش آموز می گفت من این روش را چندین بار انجام دادم و دیدم که به تدریج موضوعی را که قبلا یاد نگرفته بودم را یاد می گیرم . خوب این روشی بوده که دانش آموز از پیشنهاد مادرش یاد گرفته اجرا کرده موفق شده و ادامه داده است . 

از سوی دیگر مثال هایی هم هست از توصیه های که دانش آموز آن  ها را نمی پذیرد یا تغییر می دهد و نتیجه می گیرد. مهم ترین فایده ی گفت و گو با معلمان و پشتیبان و دوستان و همه ی اشخاص فرهیخته این است که شما را به فکر وا می دارد و شما راجع به روش ها فکر می کنیدو حتی اگر آن ها را قبول نکردید روش خوبی کشف می کنید و به کار می گیرید که برایتان مناسب است . در این زمینه هم هفته ی گذشته دانش آموزی می گفت دبیر عربی اوپیشنهاد کرده بود وقتی تست های عربی را کار می کند هر گاه یک تست را تمرین کرد بلافاصله به سراغ پاسخنامه برود و روش صحیح را بررسی کند . اما دانش آموز می گفت من پس از یکی دو بار تمرین و وقتی تشخیص دادم این روش برای من مناسب نیست تصمیم گرفتم به جای یک سوال به یک سوال هر ده سوال یک بار به سراغ پاسخنامه بروم و این روش را بهتریافتم و به من بیشتر کمک کرد جالب است بدانید در همان جلسه  که هفت دانش آموز شرکت داشتند دو دانش آموز دیگر هم بررسی ده سوال به ده سوال را پسندیدند و تصمیم گرفتند که آن ها هم به همین ترتیب عمل کنند . واقعیت این است که اگر دبیر عربی به این دانش آموز پیشنهاد نمی داد که یک سوال یک سوال پاسخ ها را بررسی کند  آن دانش آموز به این فکر نمی افتاد که تعداد مناسب  برای بررسی پاسخ ها چند تا چند تاست و روش مناسب برای خود او کدام است . مهم این است که با افراد فرهیخته و علاقه مند گفت وگو کنید و سپس خودتان هم فکر کنید و اگر لازم بود چند بار تمرین کنید و آن چه که برایتان مفید بود را اجرا کنید 


تعادل ها 

عنصر دوم در کیفیت مطالعه  رعایت تعادل هاست . البته تعادل های هر دانش آموزی مربوط به شرایط خود او و نیازهای خود اوست . مثلا دانش آموزی که در مطالعه ی مفهومی و تشریحی درس ها افراط کرده است نیاز دارد که بیشتر تمرین و تست حل کند و  از سوی دیگر دانش آموز ی که در تمرین تست افراط کرده و کم تر به مطالعه ی تشریحی ومفهومی پرداخت است نیاز دارد که بیشتر به سراغ کتاب درسی برود و مطالعه ی مفهومی و تشریحی خود را افزایش دهد . گاهی اوقات دانش آموزان موفق در توضیح روش هایشان نکات کاملا متضاد ومخالف یک دیگر را بیان می کنند و این موضوع به جز سلیقه هایی که هر کدام از آن ها دارند به شرایط و نیازهای هر کدام بستگی دارد . بنابراین در رعایت تعادل ها ابتدا شرایط خودتان و نیازهای خودتان را بررسی کنید و درنظر بگیرید که در کدام سر طیف باید کم کاری و کم توجهی خود را جبران کنید و اگر تشخیص می دهید که افراط و تفریط نداشته اید و متعادل کار کرده اید در آن زمینه به خودتان اطمینان کنید وکار را به همان روش درستی که دارید ادامه دهید .


تعادل ها ی مطالعه کدام ها هستند ؟

ارتباط کیفیت مطالعه و تعادل ها 

تعادل های مطالعه  زیر مجموعه ای از تعادل های زندگی  آموزشی شماست که فقط روی سبک مطالعه ی شما متمرکز می شود . اما شما در زندگی آموزشی تان کارهای متعددی در مدرسه و خانه و جامعه انجام می دهید که بخشی از سبک زندگی شما را تشکیل می دهد . مثلا تعادل در درس خواندن و ورزش و هنر و فعالیت های مذهبی و اجتماعی وزندگی در فضای مجازی و واقعی و  تفریح و استراحت  . برخی از اولیا ترجیح می دهند که  فرزندشان کم تر درس بخواندو فشار کم تری از لحاظ مطالعه روی او باشد  اما شادتر باشد و برخی هم ترجیح می دهند که با سخت کوشی و تلاش به هدف های مهم تری دست پیدا کنند .برخی ورزش و هنر را به درس ومطالعه ترجیح می دهند و به هر حال هر فرد و خانواده ه ای متناسب با اهداف زندگی خود به نوعی تعادل های زندگی اش را تنظیم می کند .نمی توان از دانش آموزی که هدف  نهایی او این است که قهرمان ورزشی  بشود انتظار داشت که همان قدردرس بخواند که دانش آموزی که هدف او دانشمند شدن و رسیدن به مدارج بالای علمی است . تعادل های این افراد متناسب با شرایط خانوادگی و اهدافشان متفاوت است . اما در این جا می خواهیم درباره ی کیفیت مطالعه و تعادل های آموزشی  تمرکز  کنیم. 

 به برخی تعادل های مطالعه ی دانش آموزان اشاره می کنم .  مجموعه ی تعادل های مطالعه ی شما سبک مطالعه ی شما را متناسب با اهداف آموزشی تان مشخص می کند .

تعادل مطالعه ی تشریحی و مفهومی و حل تمرین و مساله و تست 

تعادل در تمرین های تشریحی و تمرین تست های چهار گزنیه ای

تعادل مطالعه ی درس های عمومی و اختصاصی 

تعادل مطالعه ی درس های چهارم ( پیش دانشگاهی ) و پایه  ( برای داوطلبان کنکور)

تعادل شرکت در کلاس و مطالعه ی فردی دانش آموز

تعادل در مطالعه ی هر درس در مقایسه با بقیه ی درس ها ( افراط و تفریط نداشتن در مطالعه ی درس های مختلف)


 چگونه می توان تعادل و عدم تعادل را تشخیص داد؟ 

صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی مهم ترین کمک را در این زمینه به دانش آموزان می کنند شما با بررسی صفحه ی ۱۸۲ متوجه می شوید که آیا در یک دوره ی یکی دو ماهه آیا روی یک درس یا برخی درس ها افراط داشته اید آیا برخی درس ها را کنار گذاشته اید یا کم کاری کرده اید . صفحه ی ۱۸۲ به شما کمک می کند تا از افقی بالاتر به کار خود نگاه کنید و چیزهایی را که در رفتار روزمره تان متوجه نمی شوید دریابید . 

هم چنین صفحه ی ۱۸۲ سبب می شود شما میزان اثر بخشی روش های مطالعه تان را هم تشخیص دهید .معمولا درس هایی که در آن ها نمره های خوب کسب نکرده اید درس هایی  هستند که در آن ها کم کاری داشته ایداما  اگر درسی را زیاد مطالعه کرده اید اما به نتیجه ی مطلوب نرسیده اید معلوم می شود که روش هایتان درست و موثر نبوده است و باید به تصحیح روش ها بپردازید .

چگونه می توان در درس هایی که کم تر موفق هستید کیفیت مطالعه را بهبود بخشید ؟

اگر در مطالعه ی درسی کم کاری نکرده اید و تعادل داشته اید برای بهبود کیفیت مطالعه دو روش وجود دارد :

نخست این که روش های مناسب خودتان در درس های موفق را برای آن درس های دیگرهم اجراکنید . این کار به ویژه برای درس هایی از برخی جنبه ها شباهت دارند موثرتر است .

دوم این که به سراغ کلکسیون روش ها بروید . در سایت کانون قسمتی با عنوان کلکسیون روش ها وجود دارد که در آن قسمت ، دانش آموزان برتر روش های خود را برای درس های مختلف توضیح داده اند . هم چنین می توانید با دوستان و هم کلاسی هایتان گفت وگو کنید و در باره ی روش هایشان توضیح بخواهید یا این که از معلمان و پشتیبانتان راهنمایی بخواهید . البته همان طور که پیش تر توضیح دادم ممکن است با روش های متفاوت ومتضاد مواجه شوید .خودتان باید تشخیص دهید کدام روش با شرایط و نیازهای شما سازگارتر است . آن روش ها را تجربه کنید و اگر برایتان سودمند و موثر بود ادامه دهید .

در این مقاله در باره ی کیفیت مطالعه و روش های بهبود آن توضیح دادم اما در پایان باید تاکید کنم که زحمت کشی و تلاش و سخت کوشی در کشف روش های مطالعه نیز به شدت تاثیر گذار است  . علاوه بر این که زحمت و تلاش مهم تر از کیفیت مطالعه است در کشف روش های مطالعه هم کمیت و ساعات مطالعه ی شما تاثیر گذار است زیرا دانش آموزی که  زیاد مطالعه می کند تجربه های بیشتری دارد و بیشتر از دیگران در معرض تجربه های موفق و روش های موفق قرار می گیرد .


 زیاد بخوانید و خوب بخوانید

زیاد بخوانیدو خوب بخوانید 

با آرزوی موفقیت برای همه ی شما که تلاش می کنید 


دست سازه ای برای نمایش مخروط و کره

-----{ریاضی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

مبحث حجم در کتاب سوم راهنمایی سابق و ریاضی نهم کنونی در برگیرنده ی مباحث هرم ، مخروط و کره می باشد .

در کتاب اشاره شده است که می توان تصور کرد از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول یکی از ضلع های قائمه آن یک مخروط به وجود می آید . و همین طور از دوران یک نیم دایره حول قطر آن یک کره به وجود می آید .

مخروط

کره

 

 

 

 

 

 

 

شاید تصور این شکل ها برای برخی از دانش آموزان سخت باشد . یا این موضوع برایشان ملموس نباشد . چاره چیست ؟!!

برای درک بهتر این موضوع می خواهیم وسیله ی ساده ای بسازیم . پس ادامه را از دست ندهید !!!


بودجه بندی ریاضی هفتم ، هشتم و نهم

-----{ریاضی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

با سلام خدمت همه عزیزان در پست قبلی بودجه بندی پیشنهادی مربوط به ریاضی پایه نهم رو براتون قرار داده بودیم در این پست نیز بودجه بندی پیشنهادی دیگری را از پایه نهم و همچنین بودجه بندی های جدیدی رو متناسب با تغییرات کتاب های ریاضی هفتم و هشتم که توسط گروه ریاضی متوسطه اول استان هرمزگان تنظیم و تهیه گردیده را برای استفاده شما عزیزان قرار داده ایم.

بودجه بندی ریاضی هفتم

بودجه بندی ریاضی هشتم

بودجه بندی ریاضی نهم


امکان ترمیم وارتقای معدل دانش آموزان فراهم شد.

-----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: امکان شرکت مجدد دانش آموزان در امتحانات نهایی برای ارتقا و ترمیم معدل فراهم شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، به نقل از شورای عالی آموزش وپرورش ،مهدی نوید ادهم ، با اشاره به جلسه نهصد و پانزدهم شورای عالی آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد : اعضای شورا نسبت به فعالیت های آموزش و پرورش از جمله ضرورت توجه جدی به آموزش زبان و نظارت بر فعالیت های جاری و ثبت نام در مدارس به این وزارتخانه تذکر دادند.

وی با بیان اینکه 2 مصوبه در این جلسه شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید، گفت: تدوین آیین نامه تطبیق شرایط دانش آموزان نظام جدید آموزشی در پایه نهم، اولین مصوبه این جلسه بود.

نوید ادهم افزود: برای آن دسته از دانش آموزانی که در سال جاری در پایه نهم تحصیل کرده و نمره قبولی نیاورده اند یا ترک تحصیل کرده و یا کسانی که سال های قبل پایه نهم را گذرانده اند، با توجه به اینکه در سال آینده تحصیلی پایه دهم و یا همان سال اول متوسطه دوم را نداریم در نتیجه در پایه متناظر به همان پایه قبلی در نظام جدید ادامه تحصیل خواهند داد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد:اگر شرایط سنی دانش آموزی اقتضا کند، در پایه نهم جدید ادامه تحصیل خواهد داد و اگر شرایط سنی اقتضا نکرد  در سیستم آموزش بزرگسالان یا آموزش از راه دور با رعایت ضوابط و مقررات به تحصیل خود ادامه می دهد.

وی با اشاره به مصوبه دوم جلسه شورای عالی اموزش و پرورش افزود: با توجه به قانون سنجش و تحصیل دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی و مبنا قرار گرفتن سوابق تحصیلی دانش آموزان، شورای عالی آموزش و پرورش موافقت کرد که دانش آموزان بتوانند یک بار برای ارتقا  و ترمیم نمره خود به صورت داوطلب آزاد امتحان مجدد بدهند.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این به این معنا است که اگر یک دانش آموز در امتحان نهایی نمره پایینی گرفته باشد، چون مبنای کنکور قرار می گیرد، اجازه دارد یک بار دیگر امتحان بدهد و اگر نمره اش بالاتر شود به سازمان سنجش نمره بالاتر وی ارائه می شود.

گفتنی است ؛ این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش، برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.
جزوات ریاضی آموزش پایه نهم دوره اول متوسطه

-----{ریاضی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

هدف از ایجاد این صفحه ارائه آموزش ریاضی نهم توسط جزوه و درسنامه با کیفیت بسیار عالی توسط مدرسان با تجربه درس آموز است.

به زودی در این بخش امکان دانلود جزوه‎های آموزشی و مطالب کمک آموزشی درس ریاضی سال نهم دوره اول متوسطه فراهم خواهد گشت. جزوات آموزش ریاضی نهم با موضوعات: مجموعه ها (مفاهیم پایه، اجتماع و اشتراک و تفاضل مجموعه ها، مجموعه ها و احتمال)، عددهای گویا و اعداد حقیقی، جزوات استدلال در هندسه (همنهشتی مثلث ها، اثبات و تشابه)، توان و ریشه (جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رادیکال ها)، جزوات عبارت های جبری (چند جمله ایها، اتحادها و تجزیه)، معادلات خط (شیب خط، عرض از مبدأ، معادله ی خط و دستگاه معادلات)، جزوات آموزش ریاضی نهم مربوط به عبارات گویا و تقسیم چند جمله ای و جزوات حجم و مساحت دایره، هرم و مخروط و سایر اشکال هندسی تقدیم دانش آموزان عزیز می‎گردند.

معرفی جزوات جدید درس ریاضی نهم، تألیف دکتر نورالدینی

عنوان فایلنوع فایل

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی نهم، فصل 1: مجموعه ها (جدید)

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی نهم، فصل 2: حساب عددهای گویا و حقیقی

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی نهم، فصل 3: استدلال در هندسه

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی نهم، فصل 4: توان و ریشه

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی نهم، فصل 5: عبارت های جبری

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی نهم، فصل 6: معادله خط و دستگاه

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی نهم، فصل 7: عبارات گویا و تقسیم

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی نهم، فصل 8: حجم و مساحت

pdf

بسته کامل جزوات ریاضی سال نهم دوره اول متوسطه

چاپ شده

خبر : کتاب هایی که خیلی سبز برای پایه نهم منتشر می کند!!

-----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----

امروز از یه منبع خیلی خیلی موثق(سایت نیست)کتاب های نهم خیلی سبز رو بهتون معرفی می کنم

کتاب های کار :

فارسی نهم-علوم نهم-ریاضی نهم-عربی نهم-انگلیسی نهم

تیزهوشان:

فارسی نهم-علوم نهم-ریاضی نهم-عربی نهم-انگلیسی نهم-آموزش جامع ریاضی نهم-کتاب جامع تیزهوشان نهم

ماجراهای من و درسام(برای 20 گرفتن):

اجتماعی نهم-پیام های آسمان نهم-ریاضی نهم-علوم نهم-فارسی نهم-عربی نهم-انگلیسی نهم

کتاب های با رویکرد جدید کتاب درسی :

ریاضی نهم

 

20 عدد کتاب فقط برا نهمیا محشره!


فیلم کاروفناوری فیلم مراحل استخراج و تهیه سنگ های ساختمانی گرانیت پودمان عمران کاروفناوری نهم

-----{کار و فناوری}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

دانلود فیلم کاروفناوری - دانلود فیلم فنی وصنعتی

فیلم مراحل استخراج و تهیه سنگ های ساختمانی گرانیت بازبان اصلی

مورد استفاده در تدریس پودمان عمران کاروفناوری نهم


دانلود در ادامه مطلبگفتگو با سارا همتی رتبه 1 کنکور تجربی 94 از تبریز

-----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----


گفتگو با سارا همتی رتبه 1 کنکور تجربی 94 از تبریز

خودتان را معرفی کنید؟

سارا همتی هستم از مدرسه فرزانگان شهر تبریز.


از چه سالی در آزمون‌های کانون شرکت می‌کردید؟

 از دوم دبیرستان به طور مستمردر آزمون‌های برنامه‌ای شرکت می‌کردم.


در مورد برنامه مطالعه‌ی خود در تابستان پارسال برای دانش‌آموزانی که امسال در مقطع پیش هستند، توضیح دهید؟

ریاضیات پیش دانشگاهی را در تابستان همراه با مدرسه خواندم و در آزمون ها ارزیابی می‌کردم. اما در سایر دروس پایه ی دوم را در آزمون ها پاسخ می داد .


چند ساعت را به درس‌های پیش یک و چند ساعت را به درس‌های سال سوم و چند ساعت را به درس‌های سال دوم اختصاص می دادید؟

پایه ی دوم را چون فراموش کرده بودم، احتیاج به تمرکز و مرور بیش‌تر داشتم ولی پایه ی سوم بعد از امتحانات نهایی احتیاج به مرور نداشتم .

پیش دانشگاهی را هم به اندازه ی همراهی با مدرسه وقت می گذاشتم .


کدام درس را به طور ویژه در تابستان پارسال خواندید؟

فیزیک پایه ی دوم نقطه ی ضعفم بود . با تست زدن و مطالعه عمیق تر و حل مسائل بیش‌تر توانستم به تسلط برسم .

البته اکثر درس‌های پایه ی دوم خصوصاً  زیست به دلیل فاصله گرفتن و فراموش کردن به نقطه ی ضعف تبدیل شده بود که با مرور و مطالعه ی مباحث خواندنی تر دوره و یادآوری شد .


توصیه خاصی در مورد فصل تابستان دارید؟

به نظر من دروس سوم بعد از امتحانات نهایی نیازی به مرور و مطالعه ی آن چنانی ندارد . بیش‌تر به درس‌های پیش یک و درس‌های پایه‌ی سال دوم که ممکن است فراموش شده باشند، باید پرداخت .


پارسال تابستان در ابتدای سال تحصیلی کدام درس نقطه  ضعف شما بود که در طی سال تحصیلی با تغییر روش آن را به نقطه قوت خود تبدیل کردید؟

در درس فیزیک 2 ضعف داشتم ، تمرین و تست حل نکرده بودم و کاملاً مبحث‌ها را فراموش کرده بودم ولی با تست و دوره ی مباحث خواندنی و حل تمرین توانستم، جبران کنم .


آیا پشتیبان ویژه داشتید؟

بله پشتیبان ویژه‌ی من خانم مریم مجردثانی، رتبه 4 کشور کنکور 92 بودند.

منبع:سایت کانون

 paye9.blog.ir

مصاحبه با یکی از افراد موفق در کنکور رشته ریاضی

-----{ریاضی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم) -----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----

گفتگو با پژمان شهبازی رتبه 1 کنکور ریاضی 94 از اصفهانگقتگو با پژمان شهبازی رتبه 1 کنکور ریاضی 94 از اصفهان

لطفا خودتان را معرفی کرده و بفرمایید از چه سالی دانش آموز کانون بوده اید؟

پ‍ژمان شهبازی هستم از دبیرستان شهیداژه اى اصفهان .سال چهارم دبیرستان را در آزمون های کانون شرکت کردم


به چه علت تصمیم گرفتید در آزمون های کانون شرکت کنید؟

به دلیل اینکه فواصل زمانی برگزاری آزمون های کانون خوب ومناسب بود و فاصله ی زمانی بین دو آزمون نه زیاد بود نه کم و دلیل دیگر اینکه برادرم هم در سال های گذشته در آزمون های کانون شرکت داشتند و رتبه ایشان در کنکور سال هشتاد ونه 26 شد و آزمون های کانون از جامعه ی آماری بالایی برخوردار است.

فکر می کنید شرکت در آزمون های کانون چقدر در موفقیت شما تاثیر گذار بوده است؟

خوب مسلما شرکت در آزمون های کانون تاثیر گذار بود و من توانستم با استفاده از برنامه راهبردی بهتر و منسجم تر درس بخوانم و برنامه ی دو هفته یکبار آزمون دادن را در دستور کار خود داشته باشم و خودم را محک بزنم و طبق برنامه درس خواندن بسیار مفید است                                                                                                        

لطفا از نحوه برنامه ریزی و ساعات مطالعاتی خود بگویید؟

با توجه به روزهای هفته برنامه داشتم و اینکه چقدر زمان برای مطالعه دارم.به طبع روزهای تعطیل ساعات مطالعاتی بیشتری داشتم به طور میانگین 8 ساعت مطالعه و در روزهایی که مدرسه می رفتم کمتر بود.بیشتر زمانم را به دروس اختصاصی ،اختصاص دادم و تا قبل عید بیشتر بر دروس اختصاصی تسلط پیدا کردم ولی این به این معنی نیست که دروس عمومی را کنار بگذارم و دروس عمومی را هم می خواندم ولی کمتر و بعد عید روی دروس عمومی تمرکز بیشتری کردم.


آیا در درسی ضعف داشتید که آن را به نقطه قوت مبدل نمایید ؟

باید بگویم در  همه ی دروس به طور متعادل تسلط داشتم و درس خاصی به نظرم نمی آید که مشکل زیادی در آن داشته باشم فقط در درس شیمی بی دقتی زیادی در سر جلسه آزمون ها می کردم .مثلا بی دقتی هایم اینگونه بود که سوال را کامل و درست نمی خواندم و به خواسته مساله دقت نمی کردم و برای انتخاب گزینه به اشتباه می افتادم که این نقطه ضعف را سعی کردم برطرف کنم و سوالات را کامل و به دقت بخوانم و بدانم خواسته مساله چیست و درست جایگذاری کنم.


آیا از کتاب های  آموزشی کانون استفاده می کردید؟

بله –از کتاب های آبی قلمچی برای چنددرس اختصاصی استفاده کردم ،برای دروس ریاضیات،هندسه تحلیلی، ریاضیات گسسته از کتاب های کانون برای  تست زنی استفاده کردم که خوب و مفید بود.

آیا شما یک برنامه برای آزمون ها داشتید؟

بله –بنده برنامه راهبردی کانون را دنبال می کردم که با کمک آن توانستم خوب پیش بروم .


نظرتان را راجع به آزمون های کانون در طی سال و همین طور آزمون های جامع بفرمایید؟

دروس اختصاصی آزمون ها همیشه خوب بودند البته گاهی پیش می آمد که سوالات سخت تر باشد ولی درکل از سطح علمی سوالات راضی بودم .سوالات دروس عمومی سخت تر از کنکور بود و در کنکور 94 به نظرم سوالات آسان تر بود.


آیا شما پشتیبان ویژه داشتید ؟

بله –آقای امید چهره گشا رتبه 5 کشوری سال 93 پشتیبان ویژه من بودند که از ایشان راضی بودم . با ایشان در طول سال و همین طور دوران جمع بندی گفتگو می کردم و راهنمایی های ایشان برایم مفید و مثمر ثمر بود. paye9.blog.ir

کتاب های خوب واسه امادگی برای مدارس خاص

-----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----

با توجه به درخواست زیاد نهمی های عزیز برای معرفی کتاب های خوب واسه آمادگی برای مدارس خاص، تصمیم گرفتم یه پست در این مورد بنویسم.

از اونجایی که این اولین آزمون وروردی پایه نهم به دهم مدارس خاص هستش به  محتوای آزمون سوم راهنمایی به اول دبیرستان دو سال پیش میپردازیم پذیرفتگان این آزمون گفته بودند که بیشتر سوالات ریاضی ار کتاب ریاضیات کانگورو 7.8 و 9.10 و کتاب مسابقات ریاضی IMC دوره راهنمایی و هوش و خلاقیت ریاضی کاهه اومده بود
به غیر از اینها  کتاب های دیگه ای هم معلمان و مشاوران هفتم و هشتم معرفی کردند که البته به دانش آموزان شان هم گفتند که از این ناشر و مولف در پایه نهم خریداری کنند
لیست کلی کتاب ها
مسابقات IMC دوره اول متوسطه ناشر: مبتکران
ریاضیات کانگورو 7.8 و 9.10 ناشر: فاطمی
هوش و خلاقیت ریاضی کاهه ناشر:مبتکران
مسابقات ریاضی نهم از مجموعه مرشد ناشر: مبتکران
آموزش و آزمون ریاضی نهم از مجموعه رشادت ناشر: مبتکران
آموزش و آزمون فارسی نهم از مجموعه رشادت ناشر:مبتکران
آموزش و آزمون علوم نهم از مجموعه رشادت ناشر: مبتکران

http://paye9.blog.ir


تخفیف مسابقات ریاضی نهم از مجموعه مرشد

بچه ها امروز بیست و پنجم شهریور ماه مبتکران واسه کتاب مسابقات ریاضی نهم از مجموعه مرشد تخفیف سی درصدی گذاشته یعنی الان کتاب مسابقات ریاضی نهم از مجموعه مرشد هجده هزار تومن شده اگه فامیلی یا دوستی دارید که هم پایه شما هستند میتونید دو تا کتاب مسابقات ریاضی نهم از مجموعه مرشد بخرید تا هزینه ارسال رایگان بشه بجنبید تا وقتش تموم نشده.

معرفی کتاب : کتاب مسابقات ریاضی نهم paye9.blog.ir

انتخاب رشته در پایه نهم

-----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----

در نظام آموزش و پرورش، دانش‌آموزان پس از کسب نمرات لازم و قبولی در سال اول مقطع تحصیلی متوسطه جهت ادامه تحصیل وارد مرحله انتخاب رشته می‌شوند (سال دوم مقطع تحصیلی متوسطه) که از اهمیت بسزایی برخوردار است. شاخه‌های تحصیلی که هر یک از دانش‌آموزان در سال دوم مقطع تحصیلی متوسطه می‌توانند انتخاب کنند عبارتند از: 1.شاخه نظری،2.شاخه کاردانش و 3.شاخه فنی و حرفه‌ای که هر یک از این شاخه‌ها به رشته‌های متفاوتی تقسیم می‌شوند. در زیر به توضیح ساختار و ویژگی‌های این رشته‌ها می‌پردازیم.

شاخه نظری
  شاخه نظری در مقطع تحصیلی متوسطه آموزش و پرورش شامل چهار رشته ریاضی - فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی است. حدود 52 واحد از درس‌های این شاخه، (زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، فرهنگ و معارف اسلامی، زبان خارجی) در همه رشته‌ها به صورت مشترک و بیشتر در پایه‌های اول و دوم مقطع تحصیلی متوسطه ارایه می‌شود. درس‌های اختصاصی این شاخه در تمامی رشته‌ها حدود 44 واحد است که بیشتر در پایه سوم ارایه می‌شود (دروس دیفرانسیل، هندسه، گسسته، فیزیک و شیمی برای رشته ریاضی فیزیک، دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی و زیست‌شناسی برای رشته علوم تجربی و دروس ریاضی، اقتصاد، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی برای رشته علوم انسانی)، مراکز و واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه «دبیرستان» نامیده می‌شوند.

در نظام آموزش و پرورش، دانش‌آموزان پس از کسب نمرات لازم و قبولی در سال اول مقطع تحصیلی متوسطه جهت ادامه تحصیل وارد مرحله انتخاب رشته می‌شوند (سال دوم مقطع تحصیلی متوسطه) که از اهمیت بسزایی برخوردار است. شاخه‌های تحصیلی که هر یک از دانش‌آموزان در سال دوم مقطع تحصیلی متوسطه می‌توانند انتخاب کنند عبارتند از: 1.شاخه نظری،2.شاخه کاردانش و 3.شاخه فنی و حرفه‌ای که هر یک از این شاخه‌ها به رشته‌های متفاوتی تقسیم می‌شوند. در زیر به توضیح ساختار و ویژگی‌های این رشته‌ها می‌پردازیم.

 paye9.blog.ir

خلاصه ای از شرایط انتخاب رشته تجربی

-----{علوم}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

انتخاب رشته و ملاک های انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته یکی از تصمیم های سرنوشت ساز برای دانش آموزان دبیرستانی می باشد.

بهترین و موثرترین انتخاب, انتخاب براساس علاقه, توانایی و استعداد تحصیلی و در نظر گرفتن شرایط و امکانات جامعه می باشد.

برا ی انتخاب رشته علوم تجربی باید شرایط زیر را در نظر گرفت.

1) مجموع سه نمره ی پذیرفته شده ی خرداد یا شهریور هر یک از دروس ریاضی و علوم تجربی در سه پایه ی دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30نباشد.

2) در سال اول دوره ی متوسطه، درس های ریاضی1، شیمی1 و علوم زیستی و بهداشت1 را با کسب حداقل نمره ی 10 گذرانیده باشد و البته در یکی از این سه درس نمره ی 12 اخذ کرده باشد.

3) مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته، در کلاس های هفتم، هشتم و نهم، باید حداقل 108 باشد.

4) معدل درس های مرتبط با رشته، از 12 کمتر نباشد.

http://paye9.blog.ir


تاریخ انتشار کتب جدید التالیف

-----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----

لیدا نیک روش اظهار داشت: کتاب های پایه پنجم ابتدایی به غیر از قرآن و ۱۳ عنوان کتاب پایه نهم همه جدید التالیف هستند. 

وی دو عنوان کتاب علوم و هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی را نیز از دیگر کتاب های جدیدالتالیف برای سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴ ذکر کرد و ادامه داد: کتاب های جدیدالتالیف پایه نهم توسط شرکت چاپ و نشر و کتاب های پایه های چهارم و پنجم ابتدایی توسط شرکت افست چاپ می شود. 

مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کار تولید و چاپ ۹۰ درصد کتاب های درسی سایر پایه های تحصیلی نیز به پایان رسیده است، یادآورشد: توزیع کتاب های درسی در استان ها از ۱۵ شهریور و در تهران، شهرستان های تهران و استان البرز نیز از ۱۸ شهریور آغاز می شود. 

نیک روش خاطرنشان کرد: همچنین امسال به طور آزمایشی توزیع کتاب های درسی دوره پیش دانشگاهی در سراسر کشور و دوره ابتدایی در شهر تهران به صورت اینترنتی صورت می گیرد.


اعلام زمان بازگشایی مدارس در مهر ماه امسال

-----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----

رئیس ستاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش گفت: همه مدارس در تمام پایه‌های تحصیلی از چهارشنبه، اول مهرماه باید کارشان را آغاز کنند.
علی زرافشان در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه چهارشنبه اول مهر است و مدارس در روزهای پنج‌شنبه تعطیل هستند، آیا با این حال بازهم مدارس باید در این روز کارشان را آغاز کنند؟ اظهار کرد: علی‌رغم تمام این مواردی که وجود دارد، مدارس سراسر کشور اول مهر باز هستند و این زمان تغییر نمی‌کند.
رئیس ستاد پروژه مهر افزود: برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی برگزاری جشن شکوفه‌ها در روز سه‌شنبه 31 شهریورماه برنامه‌ریزی شده و مدارس آن‌ها در روز چهارشنبه اول مهر باز خواهد بود.
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: روز اول مهر (چهارشنبه) با حضور رئیس‌جمهوری در یکی از مدارس تهران بازگشایی باشکوه مدارس را در سال تحصیلی 95-94 خواهیم داشت.


اجباری شدن تحصیل تا پایان پایه نهم

-----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----

وزیر آموزش و پرورش گفت: در برنامه چهارم توسعه، تحصیل تا آخر دوره راهنمایی را اجباری کردیم و در برنامه پنجم این بند حذف شد که قصد داریم در برنامه ششم، تحصیل را تا «پایان سال نهم» اجباری کنیم.
 
 به گزارش فرهیختگان آنلاین(FDN.IR)، سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش امروز در نشست خبری وزیر آموزش و پرورش که به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در دبستان شهدای معلم منطقه ۵ تهران برگزار شد، در خصوص طرح رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: همان طور که قبلاً گفته شد مصوبه هیأت وزیران تکلیف کرده تا این طرح از اول مهرماه بر اساس ضوابط شورای توسعه مدیریت اجرا شود که به لطف خدا این مصوبه به تصویب رسید و به آموزش و پرورش ابلاغ شد و امیدواریم دستورالعمل اجرایی آن را ظرف چند روز آینده به استان‌ها ابلاغ کنیم.

بطحایی افزود: در این طرح همکاران، معلمان و مدیران مدارس و همه کسانی که در طرح طبقه‌بندی مشاغل تعریف شده‌اند، از مزایای رتبه‌بندی استفاده می‌کنند؛ این روش‌ها برای کیفیت نیروی انسانی بوده و هدف ارتقای آن است و نظام پرداخت هم دچار تغییراتی می‌شود.

* معلمانی که بیش از ۶ سال سابقه داشته باشند تحت پوشش رتبه‌بندی قرار می‌گیرند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: آنچه در شورای توسعه مدیریت تصویب شده، شامل کسانی می‌شود که براساس یک سری شایستگی‌ها امتیازاتی کسب می‌کنند و شامل گروه‌های پایه، خبره، ارشد و عالی می‌شود و ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد حق شغل آنها افزایش پیدا می‌کند.

بطحایی یادآور شد: برای اینکه نظام رتبه‌بندی مطلوبی داشته باشیم، مستلزم آن است که نظام سنجش صلاحیت داشته باشیم و اجرای نظام نیاز به وقت دارد.

وی افزود: بنا شد آنچه ابلاغ شده آغاز شود و آن را اجرایی کنیم و برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ شورای عالی توسعه مدیریت و پشتیبانی اجازه داده تمهیداتی در نظر بگیریم و آنچه تصویب شده برای نظام رتبه‌بندی مطلوب شروع می‌شود و برای مهر ۹۴ با انتخاب بندی از شاخص‌ها، رتبه‌بندی می‌کنیم.

بطحایی تصریح کرد: کسانی که بیش از ۶ سال سابقه داشته باشند تحت پوشش رتبه‌بندی قرار می‌گیرند و اگر همه واجدین شرایط نیز امتیاز لازم را کسب کنند، تحت پوشش قرار می‌گیرند و بخشی از معلمان تحت پوشش رتبه‌بندی قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: این گام نخست در رتبه‌بندی است و گام مطلوب نیست بلکه به‌تدریج اشکالات را رفع می‌کنیم و آماده می‌شویم تا رتبه‌بندی نهایی را در سال آینده آغاز کنیم.

بطحایی در خصوص میزان افزایش حقوق معلمان یادآور شد:‌ افزایش حقوق در بین افراد متفاوت است و اجازه دهید با ارسال بخشنامه و احکام مشمولان طرح در جریان قرار گیرند.

*اولین بخش سرانه که ۳۵ میلیارد تومان است را به استان‌ها و مناطق ابلاغ کرده‌ایم

بطحایی در خصوص واریز سرانه مدارس افزود: اولین بخش سرانه که ۳۵ میلیارد تومان است را به استان‌ها و مناطق ابلاغ کرده‌ایم و این میزان به مرز ۵۰ میلیارد تومان قبل از سال تحصیلی نیز می‌رسد.

وی درخصوص اینکه آیا رتبه‌بندی شامل بازنشستگان می‌شود، گفت: طرح رتبه‌بندی از اول مهر اجرا می‌شود و شامل کسانی که بعد از آن بازنشسته می‌شوند، نیز می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان خانواده‌های شهدا افزود: این مستلزم تأمین اعتبار است که متأسفانه هنوز موفق به دریافت آن نشدیم؛ مکاتباتی با سازمان مدیریت داشته‌ایم و امیدواریم بعد از مهرماه اعتباراتی در این خصوص به‌دست آوریم و آن را اجرایی کنیم.

* نیروی انسانی آموزش و پرورش اصولی و صحیح توزیع نشده است

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «اگر بخواهیم نیروی انسانی را از یک میلیون به ۷۵۰ هزار نفر برسانیم، آیا تراکم دانش‌آموزان افزایش پیدا نمی‌کند؟»، بیان داشت: پیش‌بینی ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار دانش‌آموز برای ثبت‌نام را داریم که از این تعداد ۱.۵ میلیون نفر در مدارس غیردولتی بوده و ۱۱.۵ میلیون دانش‌آموز در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند.

فانی اضافه کرد: اگر به ازای ۱۵ دانش‌آموز یک نیرو در نظر بگیریم، به عدد ۷۵۰ هزار نیروی انسانی می‌رسیم، اما الان ۹۷۰ هزار نیرو داریم و پیامی که این دارد، آن است که نیروی انسانی آموزش و پرورش اصولی و صحیح توزیع نشده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش در ساماندهی نیروی انسانی به دنبال توزیع صحیح نیروی انسانی به لحاظ رشته، جنسیت و منطقه جغرافیایی است و در بعضی جاها با تراکم و در بعضی جاها با کمبود نیرو مواجه است.

وی یادآور شد: آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان نیرو تأمین می‌کند و برای مهر ۹۵ اولین فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش می‌شوند.

* صرفه جویی هزار میلیاردی در آموزش و پرورش

فانی درخصوص بلاتکلیفی مدیران و معلمان در مجتمع‌های شهری و روستایی در شروع سال تحصیلی گفت:‌ مجموعه‌هایی در سال‌های قبل تحت عنوان مجتمع‌های آموزشی روستایی فعال شده که به تعداد قابل توجهی از آنها مغایر با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: آن مجتمع‌هایی که براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده، به قوت باقی است و سایر مراکز جمع می‌شود و در خصوص همکارانی که بلاتکلیف هستند، اعلام کنید که آنها با آموزش و پرورش محل خدمت خود تماس بگیرند تا ابلاغ آنها صادر شود.

وی درخصوص اقتصادی کردن آموزش و پرورش گفت: با ساماندهی حوزه اقتصادی، هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص مربیان پیش دبستانی گفت: بر اساس مصوبه مجلس که براساس رشته، جنسیت و نیاز آموزش و پرورش قید شده است، در به‌کارگیری مربیان پیش دبستانی اقدام خواهیم کرد.

*قصد داریم در برنامه ششم تا پایان سال نهم، تحصیل را اجباری کنیم

وزیر آموزش و پرورش درخصوص کودکان بازمانده از تحصیل گفت: وقتی برنامه چهارم شروع شد، مسئولیت این برنامه در آموزش و پرورش برعهده بنده بود که تا آخر دوره راهنمایی، تحصیل را اجباری کردیم و در برنامه پنجم این بند حذف شد و قصد داریم در برنامه ششم تا پایان سال نهم، تحصیل را اجباری کنیم و اگر خانواده‌ها مقاومت کنند از طریق قوه قضائیه پیگری می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش درخصوص تحصیل اتباع خارجی در مدارس و اینکه گفته می‌شود در صورت پرداخت نکردن پول، ثبت‌نام از دانش‌آموزان انجام نمی‌شود، گفت:‌ اطلاعات و آمار دقیقی از تعداد افغانستانی‌ها در ایران نداریم. آمارها مبتنی بر حدس است و تا دیروز ۴۸ هزار نفر علاوه بر آمار سال گذشته برای ثبت‌نام حضور پیدا کردند.

وی در خصوص آموزش ادبیات غیرفارسی در مدارس گفت: مطالعاتی از دو سال پیش آغاز شده که اگر به نتیجه برسد این موضوع پیگیری می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص بحث خروج یک نفر از آموزش و پرورش و استخدام یک نفر جدید یادآور شد: بحث اینکه به ازای یک نفر خارج شود و یک نفر جذب شود، لزوما در آموزش و پرورش اتفاق نمی‌افتد.

فانی در خصوص پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی تصریح کرد: افراد پس از آزمون پذیرش و گزینش می‌شوند و یک دوره یک‌ساله در دانشگاه فرهنگیان می‌گذرانند که در صورت موفقیت از مهر ۹۵ به استخدام آموزش و پرورش درمی‌آیند.

وزیر آموزش و پرورش درخصوص بحث کمک‌هزینه ازدواج معلمان و فرزندان فرهنگیان، افزود: کمک‌هزینه ازدواج و فوت که از سال ۸۹ پرداخت نشده، یکی از مطالبات همکاران است که امیدواریم اعتبارات آن تأمین شود و آن را پرداخت کنیم.

وی درخصوص آزمون استخدامی و اینکه تعداد مردها ۳ برابر زن‌ها هستند و نیز نبود تعادل در بخش مدیران آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۱۸ هزار و ۷۷ نفر نیروی زن و ۴۶۰ هزار و ۲۱۰ نیروی مرد در آموزش و پرورش شاغل هستند و این درحالی است که ۵۱ درصد دانش‌آموزان پسر و ۴۹ درصد دختر هستند.

فانی اضافه کرد: در شهر تهران در دوره متوسطه با ۲ هزار و ۳۰۰ همکار فرهنگی زن مازاد بر نیاز مواجه هستیم که باید در به‌کارگیری نیرو تورم را کاهش دهیم و برای تأمین نیروی مرد در دبیرستان پسرانه مشکل داریم و در شهر تهران ۸۱ درصد نیروی اصلی خانم‌ها هستند.

وی درخصوص مدیران زن و مرد در آموزش و پرورش یادآور شد: سیاست ما قبلاً اعلام شده و به جد دنبال هستیم از وجود خانم‌ها بیش‌تر استفاده کنیم.

وزیر آموزش و پرورش در پایان نشست خبری ضمن تشکر از اهالی رسانه خاطرنشان کرد: صراحتا اعلام می‌کنم در برنامه‌ریزی که در پروژه مهر از بهمن سال گذشته شروع شد، آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس از جهت فضا،‌نیروی انسانی و کتاب داریم و امیدواریم سال ۹۵-۹۴ سالی همراه با موفقیت باشد.

* مدارس جدید‌ ملزم به ساخت سالن‌های ورزشی هستند

مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش درخصوص المپیاد درون‌مدرسه‌ای گفت: دستورالعمل آن ابلاغ شده و ۲۰ درصد آن تغییر پیدا کرده است و امیدواریم با تحت پوشش قرار دادن ۴ میلیون دانش‌آموز این المپیاد برگزار شود.

حمیدی درخصوص جایگاه معلم ورزش و فعالیت‌های ورزشی در مدارس یادآور شد: ۳ هزار فضای ورزشی و ۳۳ هزار مربی ورزش داریم و مدارس جدید‌الساخت نیز ملزم به ساخت سالن‌های ورزشی هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان درخصوص تولید محتوا در محیط مجازی، گفت: در محیط مجازی تولید محتوا می‌کنیم و دانش‌آموزان را آموزش می‌دهیم. ۴ سال است که در پایه ششم شروع کرده‌ایم و در پایه هفتم و هشتم ۶۰۰ هزار نفر با فناوری و ایمیل شخصی آشنا شده‌اند.


کتاب های کمک آموزشی ذهن را تنبل میکنند

-----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----

دکتر محی الدین بهرام محمدیان  در گفتگو با خبرنگاران، طرح سئوال مناسب را سبب فعال شدن سلول های مغز و شکوفایی خلاقیت ها توصیف کرد و با انتقاد از کتاب های کمک آموزشی که پاسخ سئوالات را بدون زحمت در اختیار دانش آموزان قرار می دهند، آن را موجب ترویج حافظه مداری و تنبلی ذهن قلمداد کرد.


وی  افزود: متون درسی را متناسب با نیازهای آینده طراحی می‌کنیم و برای این کار نیاز به یک جهش داریم. هم اکنون حوزه یادگیری تحت عنوان تفکر و حکمت داریم اما از سوی دیگر کتاب‌های کمک آموزشی منجر به تعطیلی تفکر می‌شود. در حالی که اعتقاد داریم ذهن باید فعال و ورزیده شود و ورزیدگی فکر نیز از طریق تفکر محقق می‌شود اما کتابهای کمک آموزشی تنبلی ذهن ایجاد می‌کنند.

معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مخالف فناوری نیستیم و باید فرهنگ استفاده صحیح از فناوری‌ها را به دانش آموزان آموزش دهیم، بیان کرد: اما همه چیز را نباید در کتب درسی بیاوریم بلکه ما الفبای این موضوع را در کتب درسی مطرح می‌کنیم و مابقی برعهده خانواده و دانش آموز است البته می‌پذیریم که یکی از مشکلات آموزش و پرورش این است که سطح آن عمومی است و بر روی ویژگی‌های مشترک متمرکز شده‌ایم درحالی که در‌آموزش و پرورش مترقی باید به تفاوت‌های فردی هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

محمدیان ادامه داد: فوق برنامه‌ها با این هدف طراحی شده است تا فرصتی فراهم شود تا به علایق دانش آموزان پاسخ دهیم. فعالیت‌های پرورشی باید رنگین کمانی باشد تا هر دانش آموزی هر فعالیتی را که تمایل دارد، انتخاب کند. در برنامه درسی ملی صد ساعت فوق برنامه پیش بینی شده است که 50 ساعت آن به صورت متمرکز از سوی مرکز طراحی می‌شود و 50 ساعت دیگر را شهرستان‌ها طراحی می‌کنند. تلاش می‌کنیم در فعالیت‌های فوق برنامه پاسخگوی علایق دانش آموزان باشیم البته ردپای آن را در کتب درسی لحاظ کرده‌ایم به عنوان مثال در کتاب فارسی سه یا چهار درس آزاد وجود دارد که محتوای آن را معلم و دانش آموزان می‌نویسند.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

paye9.blog.ir

اصلاحیه کتاب دانش آموز و کار زبان انگلیس نهم متوسطه

-----{زبان انگلیسی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

به نظر میرسه که در تالیف کتاب کار و کتاب دانش آموز زبان انگلیسی نهم سهل انگاری صورت گرفته و اشکالاتی در آن وجود دارد. خوشبختانه دفتر تالیف زبان انگلیسی نهم زود متوجه این موضوع شده و اصلاحیه برای آن منتشر کرده است. 


خب اینم از عواقب موش آزمایشگاهی شدن است


برای مشاهده و دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات